Thông tin tài liệu


Title: Xác suất và thống kê: Dành cho SV đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin
Authors: Lê, Bá Long
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1282
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

475

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail

 •   Restricted Access
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BG Xac suat thong ke (khoi nganh ky thuat).pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)