Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Subject
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

  • Trong khuôn khổ bài giảng này, nhằm đảm bảo đề cương môn học, chúng tôi cấu trúc bài giảng theo 4 chương, bám theo đề cương của môn học. cụ thể như sau: Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ marketing Chương 2. Phân tích dự báo phục vụ cho quyết định marketing Chương 3. Trí tuệ marketing và chiến lược kênh Chương 4. Chỉ số marketing