Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế đồ họa cơ bản
Authors: Trần, Quốc Trung
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1253
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_slide bai giang thiet ke do hoa co ban.pdf
      Restricted Access
    • Size : 17,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)