Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn Vân Anh (2020)

  • Tổng quan về PR Chiến lược và Thực hành, Cách thức lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Truyền thông; Quy trình và cách thức đánh giá hiệu quả của chiến lược Truyền thông.