Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống phần mềm giám sát chất lượng mạng IP
Authors: Võ, Hoàng Giang
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1230
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Vo Hoang Giang 2014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 985,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)