Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các hệ thống File phân tán và ứng dụng
Authors: Lại, Xuân Phong
Nghd.: TS Hoàng Xuân Dậu
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1203
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Lai Xuan Phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 489,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)