Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu năng định tuyến trong mạng WMN
Authors: Đinh, Vương Long
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Quốc Bình
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1101
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Dinh Vuong Long.pdf
      Restricted Access
    • Size : 948,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)