Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất phương thức truyền thông cho hệ thống giao thông thông minh ITS ứng dụng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Giang
Nghd.: TS Đặng Hoài Bắc
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1100
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Huu Giang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 327,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)