Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp tích hợp cung cấp dịch vụ VAS trong mạng UMTS sử dụng IMS
Authors: Nguyễn, Đăng Thái
Nghd.: TS Đỗ Mạnh Quyết
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1099
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Dang Thai.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)