Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống quản lý định tuyến IRR và đề xuất triển khai cho Internet Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trường Giang
Nghd.: TS Nguyễn Chiến Trinh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1096
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Truong Giang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 772,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)