Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ 4G và triển khai 4G cho VNPT Hòa Bình
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nghd.: TS Lê Xuân Công
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1085
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Anh Tuan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)