Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống thiết kế quy hoạch CELL cho mạng LTE/4G
Authors: Nguyễn, Trung Quân
Nghd.: TS Nguyễn Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1076
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Trung Quan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)