Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp phân luồng dựa trên tốc độ vào - phân luồng max-min và khả năng ứng dụng vào mạng đa dịch vụ NGN
Authors: Đỗ, Văn Long
Nghd.: TS Vũ Ngọc Phàn
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1052
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV DoVan Long.pdf
      Restricted Access
    • Size : 354,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)