Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ mật RSA với số mũ giải mã lớn và ứng dụng cho chữ ký số
Authors: Nghd.: TS Nguyễn Khắc Lịch
Tô, Danh Dũng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1048
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV To Danh Dung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 720,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)