Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương thức chuyển đổi IPV4/IPV6 và đề xuất triển khai IPV6 trên mạng viễn thông Hà Nội
Authors: Vũ, Đức Hiệu
Nghd.: TS Đỗ Mạnh Quyết
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1020
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Vu Duc Hieu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 986,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)