Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số công nghệ vô tuyến thế hệ mới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
Authors: Phan, Trung Kiên
Nghd.: TS Lê Xuân Công
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1018
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Phan trung Kien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 326,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)