Thông tin tài liệu


Title: Mạng IPTV và phương án triển khai trên hệ thống truyền hình cáp của Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Lê, Trung Kiên
Nghd.: PGS.TS Bùi Trung Hiếu
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1014
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Le Trung Kien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 226,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)