Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật đồng bộ 1588V2 trong mạng thế hệ sau
Authors: Lê, Đức Vượng
Nghd.: TS Nguyễn Đức Thủy
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1002
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Lê Đức Vượng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 750 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)