Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ mạng quang thụ động G-PON và đề xuất các dịch vụ cung cấp tới khách hàng trên mạng G-PON VNPT Hà Nội
Authors: Lưu, Thành Huy
Nghd.: TS Vũ Tuấn Lâm
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1000
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Lưu Thanh Huy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 497,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)