Browsing by Author TS. Nguyễn, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Lê Thị Trà My - B17DCMR091.pdf.jpg
  • Minor thesis


  • Authors: Lê, Thị Trà My;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

  • • Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về Marketing hỗn hợp và ứng dụng Marketing hỗn hợp trong thực tế tại doanh nghiệp. • Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả Marketing hỗn hợp đối với các sản phẩm game mobile của doanh nghiệp hiện tại. • Đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing hỗn hợp của doanh nghiệp.