Browsing by Author Tạ, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • tóm tắt luận văn.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tạ, Quang Long;  Advisor: PGS.TS Từ Minh Phương (2019)

  • Nội dung của luận văn được bố cục thành 3 chương : Chương 1 Mạng xã hội Twettẻ và các đặc trưng Giới thiệu về mạng xã hội Twitter, các khái niệm và đặc trưng trong mạng xã hội này, bao gồm các mối quan hệ trong mạng, những tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân người dùng, cách thức đăng tải thông tin thông qua Twitter. Giới thiệu những cách thức tư vấn hiện nay được áp dụng cho Twitter và những hạn chế của các phương pháp này. Chương 2 Kỹ thuật phân loại văn bản và xác định dịch bệnh trên twitter Trình bày tổng quan về kỹ thuật phân lớp văn bản và áp dụng kỹ thuật Naive Bayes để xác định dịch bệnh trong phân tích dữ liệu trên Twitter. Dựa vào những đặc trưng của mạng xã hội Twitter...