Thông tin tài liệu


Title: IMS và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền IMS
Authors: Trần, Đức Thuận
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/622
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN DUC THUAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 450,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)