Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Công Hùng; Nguyễn, Thanh Trà (2022)

  • Trong bài giảng này, các kiến trúc và hoạt động của điện toán đám mây được trình bày để giúp học viên năm bắt các kỹ thuật tốt nhất trong vận hành hệ thống mạng dựa trên đám mây.