Search

Current filters:Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: NGUYỄN, THỊ VÂN ANH; ĐẶNG, PHONG NGUYÊN (2023)

  • Gồm 7 chương về các chủ đề : - Tổng quan về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính - Quản trị rủi ro thị trường - Quản trị rủi ro tín dụng - Quản trị rủi ro thanh khoản - Quản trị rủi ro lãi suất - Quản trị rủi ro tỷ giá - Các công cụ quản trị rủi ro tài chính phổ biến Bài giảng sẽ hướng tới nhiều hơn việc ứng dụng quản trị các loại rủi ro tài chính căn bản trong phân tích các vấn đề tài chính thực tế.