Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Bùi, Xuân Phong; Vũ, Quang Kết; Lê, Thị Ngọc Phương (2023)

  • Bài giảng gồm 6 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị : khái niệm, bản chất, phân loại...Sau mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập nhằm củng cố và khái quát lại kiến thức