Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Đỗ, Minh Sơn (2021)

  • Bài giảng được biên soạn thành 6 chương: chương 1 xác định đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ chương 3 đến chương 6 đi sâu tập trung trình bày những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.