Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Đức Việt; Nguyễn, Đức Minh (2020)

  • Bài giảng được chia làm 5 phần: Phần 1: Lý thuyết bổ trợ Trong phần này trình bày các lý thuyết cơ bản về sử dụng các trang thiết bị, linh kiện điện tử cơ bản. như dao động ký, đồng hồ đo điện vạn năng, kỹ thuật đo và kiểm tra các linh kiện điện tử, cơ sở về lý thuyết mô phỏng mạch điện tử trên máy tính. Nội dung phần 1 là những kiến thức lý thuyết bổ trợ cho các công việc thực hành điện tử được thực hiện trong các phần thực hành phía sau. Phần 2: Thực hành mô phỏng mạch điện tử trên máy tính Phần này là các bài thực hành mô phỏng mạch điện tử cơ bản trên máy tính về transistor, OP-AM, các mạch nguồn một chiều tuyến tính, mạch điện tử số, mạch khuếch đại, mạch đo tần số hiển thị số, đồng th...

  • Software


  • Authors: Vũ, Anh Đào; Trần, Thị Thục Linh; Nguyễn, Hồng Hoa (2014)

  • -