Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp lai trong phát hiện mã độc Botnet trên thiết bị IoT
Authors: TS.Ngô Quốc Dũng
Trần ,Hoàng Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Mã độc Iot Botnet và các hướng phát hiện. Chương 2: phương pháp lai trong phát hiện mã độc Iot Botnet. Chương 3: Thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3274
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn_Hoàng Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 798,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)