Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống IoT phục vụ giám sát cảnh báo cháy cho hộ gia đình
Authors: TS. Nguyễn Trung Hiếu
Hoàng, Ngọc Phượng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống giám sát cảnh báo cháy Chương 2: Xây dựng mô hình hệ thống IoT phục vụ giám sát cảnh báo cháy cho hộ gia đình Chương 3: Thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống IoT phục vụ giám sát cảnh báo cháy cho hộ gia đình
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3273
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)