Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện lập trường sử dụng kỹ thuật học sâu
Authors: TS. Trần Thị Oanh
Đặng, Thị Ngọc Yến
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu về bài toán phát hiện lập trường của người dùng tiếng Việt; • Chương 2: Các phương pháp học máy sử dụng trong bài toán phát hiện lập trường; Chương 3: Đề xuất phương pháp, giải pháp; Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá:
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3204
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn Yến.pdf
      Restricted Access
    • Size : 905,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)