Thông tin tài liệu


Title: Quản lý các trạm viễn thông tập trung
Authors: GS.TS.Nguyền Bình
Trần, Văn Tụ
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống quản lý trạm viễn thông. Chương 2: Phân tích thiết kế và thử nghiệm hiện trạng quản lý trạm viễn thông VNPT Hải Dương. Chương 3: Triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả trên thực. tế tại VNPT Hải Dương
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3045
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Trần Văn Tụ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)