Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội
Authors: PGS.TS Phạm Thúy Hồng
Đào, Minh Thông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương sau: Chương 1: Một số cơ sở lý thuyết về động lực và tạo động lực lao động. Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cơ khí Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cơ khí Hà Nội.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2898
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van Giai phap nham tao dong luc lao dong tai Cty CKHN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 663,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)