Thông tin tài liệu


Title: Rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: PGS. TS. Vũ Trọng Tích
Dương, Đình Chiến
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2764
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Duong Dinh Chien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 708,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)