Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa vào tag
Authors: PGS.TS Phạm Đình Quế
Nguyễn , Thị Thanh Cam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viên công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được chia thành ba chương: Chương 1: Tổng quan phát hiện quan tâm người dùng trên mạng xã hội Trong chương này, luận văn sẽ đi vào những vấn đề cơ bản của mạng xã hội, mạng xã hội Facebook và bài toán phát hiện quan tâm người dùng trên mạng xã hội Facebook. Cùng với đó là ý nghĩa, khó khăn thách thức trong quá trình giải quyết bài toán. Chương 2: Phát hiện quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa vào phương pháp học có giám sát Những vấn đề trong việc xử lý dữ liệu văn bản bao gồm cả biểu diễn dữ liệu văn bản sẽ được trình bày trong chương 2 này. Có rất nhiều thuật toán học máy dùng để phân lớp, phân cụm trong khai phá dữ liệu nhưng tác giả sẽ trình bày ba thuật toán điển hình trong số đó là thuật toán vector hỗ trợ, thuật toán Naïve Bayes, K láng giềng gần nhất và một số phương pháp đánh giá chất lượng phân lớp của các phương pháp đó. Bên cạnh đó, trong chương này tác giả đề xuất mô hình xử lý bài toán phát hiện quan tâm người dùng dựa vào tag và hash-tag trong mạng xã hội nói chung và mạng xã hội Facebook nói riêng. Chương 3: Thử nghiệm và đánh giá Trong chương này, tác giả đề cập đến vấn đề thu nạp dữ liệu trên mạng xã hội Facebook, các công cụ và phần mềm thử nghiệm sử dụng. Cuối cùng là một số kết quả thống kê và sự phân tích đánh giá kết quả cho bài toán phát hiện quan tâm người dùng dựa vào tag, hash-tag trong mạng xã hội Facebook.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2676
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOMTAT-CAM-SUA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 530,35 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)