Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2022-03-10T04:29:58Z-
dc.date.available2022-03-10T04:29:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2643-
dc.description.abstractKinh tế chính trị Mác - Lênin được biên soạn thành một tập bài giảng, với nội dung là 6 chương theo đúng khung chương trình và kết cấu giáo trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. Tập bài giảng này sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của Kinh tế chính trị Mác-Lênin, như: đối tượng, phương pháp, chức năng của môn học, hệ thống những kiến thức về hàng hóa, thị trường, vai trò các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh, độc quyền trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam... Ngoài ra tập bài giảng còn cung cấp cơ sở phương pháp luận khoa học và cơ sở lý luận để người học tiếp tục nghiên cứu các môn khoa học xã hội và khoa học kinh tế khácvi
dc.formatPDFvi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thôngvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectChính trịvi
dc.subjectMác- Lê ninvi
dc.subjectCơ bảnvi
dc.titleKinh tế chính trị Mác- Lêninvi
dc.typeBài giảngvi
Appears in Collections:Khoa cơ bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAI GIANG KTCT 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)