Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAmmann Paulvi
dc.contributor.authorOffutt Jeffvi
dc.date.accessioned2022-02-27T08:35:52Z-
dc.date.available2022-02-27T08:35:52Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2525-
dc.formatPDFvi
dc.language.isoen_USvi
dc.publisherCambridge University Pressvi
dc.subjectIntroductionvi
dc.subjectSoftware Testingvi
dc.titleIntroduction to Software Testing (1 ed.).vi
dc.typeE-bookvi
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT

Files in This Item:
Thumbnail
  • Introduction to Software Testing.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)