Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFabio Bellifeminevi
dc.contributor.authorGiovanni Cairevi
dc.contributor.authorDominic PA Greenwoodvi
dc.date.accessioned2022-02-27T07:48:27Z-
dc.date.available2022-02-27T07:48:27Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2516-
dc.formatPDFvi
dc.language.isoen_USvi
dc.publisherJohn Wileyvi
dc.subjectJADEvi
dc.subjectmulti-agent systemsvi
dc.titleDeveloping Multi-Agent Systems with JADE Bellifemine et al.,vi
dc.typeE-bookvi
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT

Files in This Item:
Thumbnail
  • Developing Multi-Agent Systems with JADE.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)