Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFling Brianvi
dc.date.accessioned2022-02-27T07:39:33Z-
dc.date.available2022-02-27T07:39:33Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2515-
dc.formatPDFvi
dc.language.isoen_USvi
dc.publisherO’Reilly Mediavi
dc.subjectMobile designvi
dc.subjectdevelopmentvi
dc.titleMobile design and developmentvi
dc.typeE-bookvi
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)