Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKlaus Mainzervi
dc.date.accessioned2021-06-05T08:31:16Z-
dc.date.available2021-06-05T08:31:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2253-
dc.language.isoenvi
dc.publisherSpringervi
dc.subjectArtificial Intelligencevi
dc.subjectTrí tuệ nhân tạovi
dc.titleArtificial intelligence – When do machines take over?vi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)