Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quốc Thư;  Advisor: TS. Nguyễn Trọng Đường (2013)

  • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo, những kiến thức cơ bản về các thành phân trên mạng riêng ảo, các loại mạng riêng ảo và các giao thức. Chương 2: Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật được sử dụng trong mạng VPN: Xác thực, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS - MPLS/VPN. Chương 3: Triển khai MPLS/VPN trong thực tế: Mạng riêng ảo VPN tại ngân hàng Nhà nước Việt Nam.