Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh; Lê, Huyền Trang (2021)

  • Nội dung môn học sẽ bám sát vào quá trình khai phá dữ liệu bao gồm : xác định mục tiêu và lựa chọn dữ liệu&chỉ số thích hợp, thực hiện 1 và đánh giá kết quả, áp dụng triển khai kết quả vào các hoạt động Marketing. Cũng như việc lập một kế hoạch khai phá dữ liệu thành công để giải quyết các vấn đề hay đạt được mục tiêu đặt ra. Với mục tiêu trên, bài giảng được thiết kế bao gồm 04 chương với trình tự chặt chẽ và dễ theo dõi tại phần Mục lục phía dưới. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề thực tiễn trong hoạt động khai phá dữ liệu của các dự án trong các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực được nêu dưới dạng ví dụ với hình ảnh, bảng biểu minh họa.