Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến
Authors: Trần, Thị Thập
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2090
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

451

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan tri kinh doanh ban le truc tuyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)