Thông tin tài liệu


Title: Marketing bằng công cụ tìm kiếm
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1678
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

139

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Marketing bang cong cu tim kiem.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)