Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Lương, Vân Lam (2021)

  • Tài liệu là một cái nhìn mang tính tổng thể và hệ thống về các khái niệm cơ bản của ngành học như thông tin-truyền thông (information-communication); phương tiện truyền thông (media); truyền thông đại chúng, mô hình và cơ chế tác động của truyền thông đại chúng; không gian công (public sphere), công luận (public opinion)... . Giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển cũng như các hình thức cơ bản của truyền thông đại chúng, bao gồm Báo chí; Xuất bản sách; PR/Truyền thông tổ chức; Quảng cáo; Điện ảnh. Cuối cùng,môn học sẽ giới thiệu khái quát về các hướng nghiên cứu truyền thông khác nhau (ví dụ như nghiên cứu người truyền tin, nghiên cứu hiệu ứng, nghiên cứu nội dung...) và các lĩnh vực truyền thông chuyên sâu (kinh tế truyền thông, tâm lý học truyền thông, truyền ...

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Vân Anh (2021)

  • bài giảng cung cấp cho người đọc các kiến thức về quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, quy trình hướng dẫn cụ thể từng bước để nhận diện vấn đề, quản trị rủi ro để các vấn đề rủi ro không trở thành khủng hoảng, hoặc khi khủng hoảng xảy ra, các bước và các chiến lược hiệu quả để đối phó, giảm thiểu hệ quả tiêu cực cho các tổ chức, doanh nghiệp.