Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Vân Anh (2022)

  • Tài liệu này sẽ cung cấp mối liên quan giữa các chiến lược quảng cáo, các bước thực hiện chiến lược và chiến dịch, chiến lược sáng tạo nội dung quảng cáo và các sản phẩm truyền thông, cách thức quảng cáo và phương pháp đo lường lượng khán giả trong môi trường quảng cáo.