Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Lê, Vũ Điệp (2021)

  • Bài giảng gồm 4 chương bao gồm: chương 1: tổng quan về biên tập văn bản báo chí, chương 2: nguyên tắc và quy trình biên tập văn bản báo chí, chương 3: các công cụ biên tập báp chí đa phương tiện, chương 4: thực hành biên tập văn bản báo chí.