Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/804

Nhan đề: ON QoS-BASED ROUTING AND RESOURCE OPTIMIZATION
Tác giả: Lê, Hữu Lập
Hoàng, Minh
Từ khoá: QoSR
Bandvvith
MPLS
Routing technique
Năm xuất bản: 2009
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ;Tập 47, số 1, năm 2009
Tóm tắt: Technology and service convergence is current trend of telecommunication and the guarantee quality of service (QoS) for each application while retaining the best usage of resources is an important criterion for a such network. This leads to a QoS-based optimization process for routing (QoSR) and different aspects with respect to the said are briefly mentioned in this paper as follows: Basis of QoSR technique (II), Bandvvith-based QoSR problem (III), A proposed QoSR on MPLS-DiffServ architecture model (IV), Discussions and conclusions with respect to the proposed model (V).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/804
Bộ sưu tập: BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
BB.LHLap, H.Minh.2009.PDF186.04 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý