Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/690

Nhan đề: Generation of bound solitons in actively phase modulation
Tác giả: Nguyen, Duc Nhan
L.N. Binh
Từ khoá: Bound solitons
Mode-locked
Optical transmission
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Elsevier
Tùng thư/Số báo cáo: Optics Communications;281; (2008); pp. 2012–2022
Tóm tắt: Abstract Bound solitons generated in actively mode-locked lasers enable new forms of pulse pairs and multiple pairs or groups of solitons in optical transmission or logics. In this paper, we present the generation of stable bound states of multiple solitons in an active mode-locked fiber laser using continuous phase modulation for wideband phase matching. Not only that dual-soliton bound states but also the triple- and quadruple-soliton pulses can be established. Simulation of the generated solitons are demonstrated. We have also prove by simulation that experimental relative phase difference and chirping caused by phase modulation of LiNbO3 modulator in the fiber loop significantly influences the interaction between the solitons and hence their stability as they circulate in the anomalous path-averaged dispersion fiber loop.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/690
Bộ sưu tập: BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
opcom281.pdf4.04 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý