Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/689

Nhan đề: Generation of high order multi-bound solitons and propagation in optical fibers
Tác giả: Nguyen, Duc Nhan
Le, Nguyen Binh
Từ khoá: Fiber lasers
Solitons
Phase modulation
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Elsevier
Tùng thư/Số báo cáo: Optics Communications;282, (2009), pp. 2394–2406
Tóm tắt: We demonstrate experimental generation of multi-bound solitons of up to sextuple in an active FM Received 16 October 2008 mode-locked fiber ring laser operating under power saturation in the locking state. The ring laser consists Received in revised form 27 February 2009 of two booster optical amplifiers operating in saturation regime, an electro-optic phase modulator driven Accepted 27 February 2009 by a sinusoidal electrical wave and a length of dispersive fiber. The periodic phase modulation generates phase chirp of the generated lightwaves in the ring laser. The chirped phase state plays an important role in the phase matching condition for mode-locking as well as the stabilization and the determination of Keywords: the bound states of multi-solitons. The formation of such high order multi-bound solitons is explained Fiber lasers Solitons based on the chirping of the phase and the behavior of the optical pulse sequence in the near field region Phase modulation of the dispersive fiber. The propagation of these multi-bound solitons through single mode optical fibers is observed. Experimental and simulation results of bound solitons have been shown to follow similar trends. The propagation of these multi-bound solitons through single mode optical fibers is described. Their mutual interaction through such quadratic phase media shows the influence of the quadratic phase prop- erty on the differential phase of individual solitons of the bound group. Simulated results confirm the evolution of the bound solitons over dispersive single mode optical fibers.
URI: www.elsevier.com/locate/optcom
http://hdl.handle.net/123456789/689
Bộ sưu tập: BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
opcom282.pdf4.05 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý