Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/672

Nhan đề: A new iterative scheme with nonexpansive
Tác giả: Pham, Ngoc Anh
Thanh DD
Từ khoá: Equilibrium problems
nonexpansive mappings
monotone
fixed point
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Springer
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Inequalities and Applications;116, 2012
Tóm tắt: In this paper, we suggest a new iteration scheme for finding a common of the solution set of monotone, Lipschitz-type continuous equilibrium problems and the set of fixed points of a nonexpansive mapping. The scheme is based on both hybrid method and extragradient-type method. We obtain a strong convergence theorem for the sequences generated by these processes in a real Hilbert space. Based on this result, we also get some new and interesting results. The results in this paper generalize, extend, and improve some well-known results in the literature. AMS 2010 Mathematics subject classification: 65 K10, 65 K15, 90 C25, 90 C33.
URI: http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/content/2012/1/116
http://hdl.handle.net/123456789/672
Bộ sưu tập: BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
A_new_iterative_scheme_with_nonexpansive_mapping_for_equilibrium_problems_2012.pdf303.55 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý